Make your own free website on Tripod.com
ประชาสัมพันธ์
Sci-Story
[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]
แคสสินี ปฏิบัติการสัมผัสดาวเสาร์

ปฏิบัติการนี้ทำอะไร?

แคสสินี ปล่อยโพรบฮอยเกนส์ การสำรวจไททัน จะใช้การทิ้งโพรบฮอยเกนส์ เข้าสู่ดวงจันทร์ดวงนี้

ไปหน้า
1 - เปิดเรื่อง
2 - ปฏิบัติการนี้ทำอะไร?
3 - ปฏิบัติการมหันตภัย

[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก
TriPod

ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me