Make your own free website on Tripod.com
ประชาสัมพันธ์
Sci-News

ข่าวเด่น


เคมีแห่งการลืม

โปรตีนเครบ
โปรตีนเครบที่สร้างความจำ (สีน้ำตาล)
สมองหนู
โปรตีนเครบในสมองหนูนี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง หนูจึงไม่อาจจำได้
| กลับไปหน้าข่าว |


inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก Tripod
ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me