Make your own free website on Tripod.com
ประชาสัมพันธ์
Sci-Story
[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]
บทสรุปจากดาวอังคาร

ข้อมูลจากการศึกผิวดาว

ร่องรอยของลม

ผลของลมที่มีต่อดินดาวอังคารจะเห็นได้ชัดในภาพที่ผ่านการแต่งสีภาพนี้ ในการศึกษาจะใช้สีแดงและน้ำเงิน มาช่วยสร้างความเปรียบต่างระหว่างดินชนิดต่าง ๆ กระแสลมได้กระจายสารเนื้อละเอียดนี้ออกไปโดยมี รูปแบบที่ซับซ้อนรอบหินเล็ก ๆ ก้อนหินด้านขวานั้นมีขนาด 16 เซนติเมตร (คลิกที่รูปเพื่อดูภาพสี)

ไปหน้า
1 - เปิดเรื่อง
2 - ข้อมูลจากธรณีวิทยา
3 - ข้อมูลจากการศึกษาแร่
4 - ข้อมูลจากการศึกผิวดาว
5 - ข้อมูลจากการศึกษาขั้วดาว
6 - ข้อมูลจากการศึกษาบรรยากาศ
7 - บทส่งท้าย

[[กลับไปยังหน้าแรกของ Sci-Story]]inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก
TriPod

ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me