เดินทางในอวกาศด้วยเชือก (ข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 42)
นาซาวางแผนจะอาศัยการดักพลังงานจากบรรยากาศของโลกด้วยเชือก นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความเป็นไปได้ของระบบขับเคลื่อนในอวกาศที่ไม่ต้องอาศัยสารขับดัน เราอาจได้ระบบขนส่งในอวกาศแบบใหม่ที่มาปฏิวัติระบบเดิม รายละเอียด
นาฬิกาชีวภาพส่งผลต่อการมีอายุยืน (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
หนูแฮมสเตอร์ที่ได้รับการปรับนาฬิกาชีวภาพใหม่ มีอายุยืนขึ้นประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นข้อยืนยันถึงความสำคัญของจังหวะวงจรชีวิตที่มีต่อสุขภาพและการยืดอายุของอวัยวะส่วนต่าง ๆ รายละเอียด
ซีทีสแกน อาจเป็นเครื่องมือตรวจหาโรคหัวใจ (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
การป้องกันการเกิดโรคหัวใจ และความดันโลหิตในคนที่ดูเหมือนสุขภาพดี เป็นจุดประสงค์ของวิธีการตรวจหาโรคแบบใหม่ที่พัฒนาโดย นักวิจัยแห่งศูนย์การแพทย์แบบติสต์ของมหาวิทยาลัยเวคฟอเรสต์ รายละเอียด
ไวรัสตระกูลต่าง ๆ แท้จริงแล้วอาจเชื่อมโยงกัน (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
ไวรัสตระกูลต่าง ๆ ที่บางตัวเป็นสาเหตุของโรคหัด คางทูม และโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจของเด็ก ๆ อาจจะเกี่ยวโยงกับไวรัสในตระกูลของ เอชไอวี ไข้หวัดใหญ่ และอีโบลา เป็นผลงานจากนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น และสถาบันแพทย์โฮวาร์ดฮิวส์ในนอร์ทเวสเทิร์น รายละเอียด
กระบวนการตรวจน้ำแบบใหม่ (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
นักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตได้พัฒนาวิธีการตรวจคุณภาพน้ำที่มีประสิทธิภาพขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการกำจักมลพิษในน้ำ กระบวนการนี้จะทำให้นักวิจัยสามารถตรวจดูการย่อยสลายทางชีวภาพได้โดยตรงในไม่กี่ขั้นตอน รายละเอียด
นักวิทยาศาสตร์พบรีเซปเตอร์ที่มีส่วนในการสร้างลิ้นและผนังหัวใจ (ข่าวเมื่อ 26 มี.ค. 42)
นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยแวนเดอบิลต์ สามารถถอดรหัสเพื่อแสดงให้เห็นว่า รีเซปเตอร์ Type III TGF-beta เป็นตัวนำไปสู่การสร้างตัวของลิ้นหัวใจ รวมทั้งการสร้างผนังกั้นห้องหัวใจด้วย รายงานนี้มีตีพิมพ์ในวารสาร Science ประจำวันที่ 26 มีนาคม 2542 รายละเอียด
สูบกัญชาแล้วไม่ทำให้อุบัติเหตุทางรถยนต์เพิ่มขึ้น (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งโตรอนโตบอกว่า อุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวกับการสูบกัญชามีอัตราสูงกว่าความเป็นจริง อัลลิสัน สไมล์เลย์ผู้ศึกษารายงานความเสียหายและอุบัติเหตุบนท้องถนนจากหลายประเทศ แสดงให้เห็นว่า การสูบกัญชาในปริมาณปานกลางแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้นักขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด รายละเอียด
ศึกษาการจำลองตัวระดับโมเลกุลของไม้ เพื่อสร้างไม้เทียม (ข่าวเมื่อ 29 มี.ค. 42)
การทำความเข้าใจว่า ผนังเซลล์ของไม้เกิดขึ้นได้อย่างไรอาจจะทำให้นักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องไม้ สามารถคิดกระบวนการสร้างสารประกอบที่มีลักษณะเหมือนไม้ได้โดยไม่ต้องโค่นต้นไม้ รายละเอียด
Make your own free website on Tripod.com