Make your own free website on Tripod.com
ประชาสัมพันธ์
Solar Tours

ท่องสุริยะ

ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ พระอาทิตย์ ตะวัน สุริยา เป็นชื่อของดาวฤกษ์ประจำระบบสุริยะของเรา เป็นวัตถุใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในระบบนี้ มวลรวมของระบบสุริยะของเรานั้น 98 เปอร์เซ็นต์ได้มาจากมวลของดวงอาทิตย์นี่เอง แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์เป็นตัวการทำให้ดาวเคราะห์ทั้งหลายโคจรอยู่รอบ ๆ ดวงอาทิตย์เป็นผู้มอบพลังงานเกือบทั้งหมดที่เราใช้บนโลก ขนาดหน้าตัดของดวงอาทิตย์ใหญ่กว่าขนาดหน้าตัดของโลก 100 เท่า และต้องใช้โลกถึง 1.3 ล้านใบเพื่อเติมเนื้อในของดวงอาทิตย์ให้เต็ม ชั้นนอกสุดของดวงอาทิตย์เรียกว่า โฟโตสเฟียร์ และมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาเซลเซียส ชั้นนี้จะมีลักษณะเหมือนเป็นริ้วระลอกเนื่องจาก ความปั่นป่วนของกระแสพลังงานที่ระเบิดอยู่ตลอดเวลาที่พื้นผิว

จุดดับบนดวงอาทิตย์

พื้นผิวของดวงอาทิตย์มักจะมีส่วนที่มืด ๆ ปรากฏ พื้นที่มืดนี้เราเรียกว่า จุดดับบนดวงอาทิตย์ เป็นจุดที่มีความร้อนแต่ร้อนน้อยกว่าส่วนอื่น ๆ ของดวงอาทิตย์ มันจึงดูมืดกว่าส่วนที่เหลือ จุดดับบนดวงอาทิตย์เหล่านี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกของเราทั้งใบเสียอีก

พวยก๊าซร้อน

ในบางครั้งก็จะมีลำก๊าซร้อนพวยพุ่งออกมาจากดวงอาทิตย์ พวยก๊าซร้อนนี้บางครั้งก็ตกกลับลงสู่ดวงอาทิตย์ บางครั้งก็เคลื่อนตัวหลุดออกมา ไกลขนาดที่มาถึงโลกของเราได้เลย


ข้อมูลทั่วไปของดวงอาทิตย์
มวล (กิโลกรัม))1.989 x 10 30
มวลเทียบกับโลก (โลก = 1)332,830
รัศมีที่เส้นศูนย์สูตร (กิโลเมตร)695,000
รัศมีที่เส้นศูนย์สูตร (โลก = 1)108.97
ความหนาแน่นเฉลี่ย (กรัม/ลูกบาศก์เซ็นติเมตร)1.410
คาบการหมุนรอบตัวเอง (วัน)25-36*
ความเร็วหลุดพ้น (กิโลเมตรต่อวินาที)618.02
อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิว 6,000 oC
อายุ (พันล้านปี)4.5
องค์ประกอบเคมี
ไฮโดรเจน
ฮีเลียม
ออกซิเจน
คาร์บอน
ไนโตรเจน
นีออน
เหล็ก
ซิลิคอน
แมกนีเซียม
กำมะถัน
อื่น ๆ

92.1 %
7.8 %
0.061 %
0.030%
0.0084%
0.0076%
0.0037
0.0031%
0.0024%
0.0015%
0.0015%

* คาบการหมุนของดวงอาทิตย์ที่พื้นผิว แปรผันอยู่ในช่วง 25 วันที่เส้นศูนย์สูตร ถึง 36 วันที่ขั้วดาว ลึกลงไปใต้พื้นผิว คาบการหมุนที่จุดต่าง ๆ จะประมาณ 27 วัน


ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย


inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก Tripod
ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me