Make your own free website on Tripod.com
ประชาสัมพันธ์
Sci-News

ข่าวเด่น


พบดวงจันทร์ดวงที่ 18 ของดาวยูเรนัส

ดวงจันทร์ของดาวยูเรนัส

ภาพแสดงตำแหน่งดวงจันทร์ของดาวยูเรนัส ดวงที่พบใหม่คือที่ศรชี้

เออริช คาร์คอชก้า นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอะริโซนา เป็นผู้ที่ค้นพบดาวบริวารดวงที่ 18 ของดาวยูเรนัส ดวงจันทร์ดวงนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางราว 40 กิโลเมตร มีชื่อเรียกตอนนี้ว่า ดาวบริวาร 1986 U-10 สาเหตุที่ใช้ตัวเลข 1986 ก็เพราะ คาร์คอชก้าพบดวงจันทร์ดวงนี้จากการศึกษาภาพถ่ายจากยานวอเยอจอร์ 2 ที่ถ่ายไว้ในปี ค.ศ.1986

| กลับไปหน้าข่าว |


inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก Tripod
ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me