ประชาสัมพันธ์
Sci-Misc.
[[กลับไปยัง Sci-Misc]] [[สภาพอากาศรายวัน]] [[รู้หรือไม่ว่า]] [[การ์ตูนประจำไซต์]] [[ท้องฟ้าช่วงนี้]]

ท้องฟ้าช่วงนี้


ฟ้ายาม 5-8 ตุลาคม 2542
ฟ้ายาม 25-27 ตุลาคม 2542

ภาพดวงดาวนี้ ได้มาจากเว็บไซต์ของ สมาคมดาราศาสตร์ไทย ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์มา ณ ที่นี้ คำนวณโดย Sky Map v.2.2.9
[[กลับไปยัง Sci-Misc]] [[สภาพอากาศรายวัน]] [[รู้หรือไม่ว่า]] [[การ์ตูนประจำไซต์]] [[ท้องฟ้าช่วงนี้]]


inScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก
TriPod

ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me