ประชาสัมพันธ์
Solar Tours

ท่องสุริยะ

ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ได้รับฉายาว่า อัญมณีแห่งท้องฟ้า ตั้งชื่อตามเทพโรมัน วีนัส เทพแห่งความรักและความงาม นักดาราศาสตร์สมัยก่อนรู้จักดาวศุกร์ในฐานะที่เป็นดาวสุกสว่างยามเช้า (ประกายพรึก) และดาวสุกสว่างในตอนค่ำ (ประจำเมือง) และยังเคยเชื่อกันด้วยว่า ดาวศุกร์เป็นชิ้นส่วนสองชิ้นที่แยกกัน บรรยากาศของดาวศุกร์ปกคลุมไปด้วยเมฆหนาทึบ

ดาวศุกร์จากกล้องฮับเบิ้ล

ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองช้ากว่าโลกมาก ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองคิดเป็นเวลาเทียบเท่ากับเวลาบนโลก 243 วัน และโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบรอบใน 225 วัน สิ่งประหลาดอีกประการของดาวศุกร์ก็คือ ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองจากตะวันออกไปตะวันตก นั่นหมายความว่า หากเราไปยืนอยู่บนดาวศุกร เราจะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตก และเห็นพระอาทิตย์ตกทางทิศตะวันออก!

ผิวดาวพุธ

หากเราสามารถทนความร้อนบนดาวศุกร์ได้ (ซึ่งในความเป็นจริงคงเป็นไปไม่ได้ ความร้อนบนดาวศุกร์สามารถทำให้ตะกั่วละลายได้สบาย) เราก็ไม่สามารถดำรงชีพอยู่บนดาวศุกร์ได้อยู่ดี ทั้งนี้ เพราะดาวศุกร์แถบไม่มีบรรยากาศเลย และก็ไม่มีก๊าซออกซิเจน เราจึงไม่สามารถหายใจบนดาวศุกร์ได้


ข้อมูลทั่วไปของดาวศุกร์
มวล (กิโลกรัม))4.869 x 10 23
มวลเทียบกับโลก (โลก = 1)0.81476
รัศมีที่เส้นศูนย์สูตร (กิโลเมตร)6,051.8
รัศมีที่เส้นศูนย์สูตร (โลก = 1)0.94886 
ความหนาแน่นเฉลี่ย (กรัม/ลูกบาศก์เซ็นติเมตร)5.25
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย108,200,000 
ระยะห่างจากดวงอาทิตย์เฉลี่ย (โลก = 1)0.7233 
คาบการหมุนรอบตัวเอง (วัน)-243.0187 
คาบการโคจรรอบดวงอาทิตย์ (วัน)224.701
ความเร็วเฉลี่ยในการโคจร (กิโลเมตรต่อวินาที)5.02
ความรีของวงโคจร0.0068
ความเอียงของแกน (องศา)177.36
ความเอียงของระนาบโคจร (องศา)3.394
แรงดึงดูดที่เส้นศูนย์สูตร (m/sec^2)8.87
ความเร็วหลุดพ้นที่เส้นศูนย์สูตร (กิโลเมตรต่อวินาที)10.36
อุณหภูมิเฉลี่ยที่พื้นผิว 482 oC
องค์ประกอบในชั้นบรรยากาศ
คาร์บอนไดออกไซด์
ไนโตรเจน

96%
3+%
มีร่องรอยของ
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์,ไอน้ำ,คาร์บอนมอนอกไซด์,
อาร์กอน,ฮีเลียม,นีออน,ไฮโดรเจนคลอไรด์
และไฮโดรเจนฟลูออไรด์

ดวงอาทิตย์ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน ดาวพลูโต ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อยinScience Homepage : ในโลกวิทยาศาสตร์
โดย inScience หนึ่งในสมาชิก Tripod
ติดต่อได้ที่ inscience@postmark.net
[[กลับสู่หน้าหลักของ inScience]]
mail me